Ετικέτα ελαστικών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο κανονισμός ετικέτας ελαστικών εισάγει απαιτήσεις ετικετοποίησης όσον αφορά την επίδειξη των πληροφοριών της οικονομίας καυσίμου, της πρόσφυσης σε βρεγμένο και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των ελαστικών. Σκοπός του είναι να αυξήσει την ασφάλεια και την περιβαλλοντική και οικονομική απόδοση των οδικών μεταφορών προωθώντας ελαστικά οικονομίας καυσίμου, ασφαλή και με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Αυτός ο κανονισμός επιτρέπει στους τελικούς καταναλωτές να κάνουν πιο πληροφορημένες επιλογές όταν προμηθεύονται ελαστικά λαμβάνοντας υπ'όψιν αυτή την πληροφόρηση μαζί με τους άλλους παράγοντες που συνήθως λογαριάζουν κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης αγοράς.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η πραγματική οικονομία καυσίμου και η οδική ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οδηγική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η οικονομική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.
  • Η πίεση των ελαστικών πρέπει να είναι σωστή και ελεγχόμενη ανελλιπώς για την βέλτιστη οικονομία καυσίμου και την απόδοση πρόσφυσης σε βρεγμένο.
  • Οι αποστάσεις ακινητοποίησης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα 3 κριτήρια, που όσο σημαντικά κι αν είναι, δεν είναι οι μόνοι παράγοντες απόδοσης.

Πέρα από τα τρία κύρια κριτήρια που περιλαμβάνονται στην ετικέτα ελαστικών της ΕΕ, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες απόδοσης που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός γνήσιου κορυφαίου ελαστικού. Ένας λόγος παραπάνω για να συμβουλευόμαστε, πέρα από την ετικέτα ελαστικών της ΕΕ, στοιχεία που παρέχουν οι κατασκευαστές και συστάσεις από εμπόρους.

Ειδικότερα στο θέμα των χειμερινών ελαστικών, η ετικέτα ελαστικών της ΕΕ έχει περιορισμένη σημασία, επειδή δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για χειμερινές ιδιότητες όπως η πρόσφυση στο χιόνι και το φρενάρισμα σε χιόνι και πάγο.