Χειμερινά Ελαστικά

Με ένα χειμερινό ελαστικό, τετραπλασιάζετε την ασφάλειά σας. Με πιο βαθύ σκάλισμα και 5 φορές περισσότερες εγκοπές από ένα καλοκαιρινό, ένα χειμερινό ελαστικό απομακρύνει πιο εύκολα το νερό και προσφέρει τη μέγιστη πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες (πάγο, χιόνι, βρεγμένο και στεγνό δρόμο). Επιπλέον η πλούσια σε πυρίτιο και πιο εύκαμπτη γόμα, είναι πιο αποτελεσματική κάτω από τους 7°C.  Γι αυτό τα χειμερινά ελαστικά έχουν καλύτερη απόδοση από τα καλοκαιρινά κάτω από τους 7°C ακόμη και σε στεγνή ή βρεγμένη άσφαλτο. Συγκεκριμένα, από επίσημες μετρήσεις έχει υπολογιστεί ότι κάτω από τους 7°C με ένα χειμερινό ελαστικό κερδίζετε 6 μέτρα στο φρενάρισμα στο βρεγμένο δρόμο.

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα εξοπλισμού του οχήματος με 4 χειμερινά ελαστικά, και όχι με 2 μόνο στον κινητήριο άξονα καθώς στην τελευταία περίπτωση υπάρχει έντονος κίνδυνος τετ-α-κε και γενικά δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπεριφορά του οχήματος στο δρόμο.

Συμπέρασμα:  Για καλύτερη πρόσφυση κατά τη χειμερινή περίοδο και ιδίως όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από τους 7°C, η μοναδική σίγουρη λύση είναι η τοποθέτηση 4 χειμερινών ελαστικών στο όχημα.

Για πληροφορίες σχετικά με την σωστή αποθήκευση των ελαστικών, δείτε τη σχετική ενότητα ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.